Disclaimer

Toegang tot de pagina's van de Autogrill-website impliceert dat de gebruiker de volgende voorwaarden aanvaardt:

 De complete inhoud van de webpagina's, met inbegrip van de teksten en afbeeldingen, is exclusief eigendom van Autogrill Groep. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, verspreiding, elektronisch kopiëren of ander gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autogrill is verboden.   Autogrill verleent toestemming om delen van deze website elektronisch te kopiëren en op papier af te drukken, maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 

"Autogrill", productnamen, het logo zijn geregistreerde handelsmerken en onderscheidingstekens, en exclusief eigendom van Autogrill. 

De pagina's van deze website worden periodiek bijgewerkt. Autogrill garandeert echter niet dat de informatie op de site volledig of actueel is. Bovendien is Autogrill niet aansprakelijk voor manipulatie van de site door derden. 

Alle mededelingen of berichten die door gebruikers via elektronische post worden verstuurd, zullen door Autogrill als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Autogrill verwerft het gebruiksrecht voor berichten, mededelingen of documenten die haar worden toegezonden en kan voor commerciële, communicatie-  of andere doeleinden gebruik maken van dergelijk materiaal. 

Gebruikers verkennen en verschaffen zich toegang tot de site op eigen risico. Autogrill is niet aansprakelijk voor schade aan de computer van de gebruiker voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik of het downloaden van materiaal van de pagina's van deze website.